CAST | CAT

Avis Legal

L’usuari ha de conèixer les condicions d’ús d’aquesta web.
L’accés als seus continguts implica l’acceptació, sense reserva, de les condicions d’ús detallades a continuació.

1. Limitació de responsabilitat
Els continguts i la informació de les pàgines d’internet d’Assessoria & Gestoria Palau, S.L. estan elaborades per professionals degudament qualificats per a l’exercici de la seva professió. No obstant, els continguts i la informació no vinculen a Assessoria & Gestoria Palau, S.L. ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus doncs es tracta merament d’un servei ofert amb caràcter informatiu i de divulgació.
Assessoria & Gestoria Palau, S.L. no assumeix cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, indegut o il·lícit de la informació apareguda en les pàgines d’internet d’Assessoria & Gestoria Palau, S.L. Tampoc assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que les seves pàgines d’internet contenen.
Les pàgines d’internet d’Assessoria & Gestoria Palau, S.L. poden contenir enllaços a altres pàgines gestionades per terceres parts que, evidentment, Assessoria & Gestoria Palau, S.L. no pot controlar. Per tant, Assessoria & Gestoria Palau, S.L. no assumeix responsabilitats pel contingut que pot aparèixer en pàgines de tercers ni respon pels danys i perjudicis que poguessin ocasionar a l’usuari o a terceres parts.


2. Drets de Propietat Intel·lectual
Els textos, imatges, sons, animacions, software i la resta de continguts inclosos en aquest lloc web són propietat exclusiva d’Assessoria & Gestoria Palau, S.L o els seus llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés d’Assessoria & Gestoria Palau, S.L

3. Política de Protecció de Dades

3.1. Protecció de Dades
La informació que rebi Assessoria & Gestoria Palau, S.L. dels usuaris d’aquesta web, a través de les consultes i sol·licituds d’informació on-line, es tractada amb la màxima confidencialitat. En aquests casos, la informació és utilitzada exclusivament per a respondre a les qüestions plantejades, no essent utilitzada per a cap altre fi.
Alguns dels serveis inclosos en aquesta web i, en particular, la sol·licitud d’informació a través dels diferents formularis, exigeixen la recollida de dades personals. Per a la prestació d’aquests serveis, Assessoria & Gestoria Palau, S.L. precisa demanar a l’usuari les dades que s’assenyalen en el formulari com a obligatòries per ser necessaris per a una correcta resposta. Si no es faciliten aquestes dades obligatòries, no serà possible la prestació de tals serveis.
Totes les dades personals es guarden en un fitxer declarat a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades Personals, degudament legalitzat i implementades totes les mesures de seguretat requerides.
L’usuari podrà exercitar els drets reconeguts per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades Personals (LOPD) i, en particular, els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, mitjançant sol·licitud escrita dirigida a la següent direcció: Assessoria & Gestoria Palau, S.L., C/Sant Galdric núm 23 (08184) Palau-solità i Plegamans (Barcelona) o mitjançant l’adreça de correu electrònic: gestoriapalau@gestoriapalau.es, tot això d’acord amb la LOPD. La sol·licitud haurà de contenir les següents dades: nom i cognoms de l’usuari, domicili a efectes de notificacions, fotocòpia del Document Nacional d’Identitat o passaport i contingut concret del dret exercitat.

3.2. Mesures de Seguretat
Assessoria i Gestoria Palau, S.L. ha adoptat les mesures físiques, tècniques i de gestió necessàries per a mantenir el nivell de seguretat requerit, amb l’objectiu d’evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

3.3. Ús de “Cookies”
Algunes de les pàgines del portal de Assessoria i Gestoria Palau, S.L disposen de cookies, que són petits fitxers de dades que es generen en l’ordinador de l’usuari o client i que permeten als nostres sistemes recordar l’idioma i el portal escollits, així com altres característiques o preferències de navegació de l’usuari en la primera sessió. Aquestes “cookies” no són invasives, ni nocives, ni contenen dades de caràcter personal, ja que l’única funció és personalitzar la navegació de la forma abans expressada. La no acceptació d’aquestes cookies per part del seu navegador no impedeix l’accés al lloc,

Oficina Central

C/ Sant Galdric, 23

08184 Palau solità i Plegamans

Telf. 93 864 56 51

Fax. 93 864 57 59

gestoriapalau@gestoriapalau.es


Horari d'oficina:

Dilluns a dijous: 08:30 a 14:00 i 16:00 a 19:00

Divendres: 08:30 a 14:30

Veure Mapa

Oficina Comercial

Avinguda Catalunya, 220

08184 Palau solità i Plegamans

Telf. 93 864 56 51

Fax. 93 864 57 59

gestoriapalau@gestoriapalau.es


Horari d'oficina:

Dilluns a divendres: 09:00 a 14:00 i 16:00 a 20:00

Dissabtes: 09:30 a 13:30

Veure Mapa

Oficina Santa Perpètua

C/ Dr. Robert, 35

08130 Santa Perpètua de Mogoda

Telf. 93 560 15 86

Fax. 93 544 91 06

santaperpetua@gestoriapalau.es


Horari d'oficina:

Dilluns a dijous: 08:30 a 14:00 i 16:00 a 19:00

Divendres: 08:30 a 14:30

Veure Mapa

Oficina Cerdanyola

Pg. Cordelles, 16 1r 2a

08290 Cerdanyola del Vallès

Telf. 93 580 27 19

Fax. 93 692 48 78

cerdanyola@gestoriapalau.es


Horari d'oficina:

Dilluns a dijous: 08:30 a 14:00 i 16:00 a 19:00

Divendres: 08:30 a 14:30

Veure Mapa