CAST | CAT

Noticies

Participació dels treballadors a les eleccions del 21D

La legislació estableix una sèrie de permisos retribuïts que les empreses han de concedir als seus treballadors en cas de celebració d’eleccions legislatives. Aquests permisos cobren especial rellevància en aquesta ocasió, donat que les pròximes eleccions al Parlament de Catalunya es celebren en dia laborable, trencant així amb la pràctica habitual de celebració en diumenge o dia festiu.

En el següent quadre resum s’enumeren els permisos retribuïts per a les eleccions al Parlament de Catalunya del 21 de desembre de 2017:

 

Permisos 20.12.2017 Permisos 21.12.2017 Permisos 22.12.2017
Treballadors —- ·         Permís de 4 hores si jornada laboral i obertura de col·legi electoral coincideixen més de 4 hores

·         Permís de 2 hores si jornada laboral i obertura de col·legi electoral coincideixen més de 2 hores però menys de 4

·         No hi ha permís si jornada laboral i obertura del col·legi electoral coincideixen en menys de 2 hores

—-

Membres de la mesa electoral i Interventors Canvi de torn si ha de realitzar el torn de nit, prèvia sol·licitud de la persona treballadora Permís retribuït tota la jornada

Reducció de jornada de 5 hores (sempre ha de recaure sobre les 5 primeres hores de la jornada laboral)

Apoderats

Canvi de torn si ha de realitzar el torn de nit, prèvia sol·licitud de la persona treballadora Permís retribuït tota la jornada

—–

COM MILLORAR LA SEVA RENDA 2017

Davant la proximitat del tancament de l’exercici fiscal de 2017, li recordem algunes de les accions que pot realitzar per rebaixar la seva liquidació de l’IRPF: Aportacions a plans de pensions i als plans de previsió assegurats, amb el límit màxim de 8.000 euros anuals. Aportacions realitzades als sistemes de previsió social del cònjuge, amb… Continuar llegint

PRINCIPALS NOVETATS REFORMA AUTÒNOMS

PRINCIPALS NOVETATS REFORMA AUTÒNOMS

PRINCIPALS NOVETATS DE LA LLEI 6/2017 DE REFORMES URGENTS DEL TREBALL AUTÒNOM Mesures que entren en vigor el dia 26 d’octubre de 2017: La devolució de l’excés de cotització dels treballadors autònoms en règim de pluriactivitat es realitzarà d’ofici por la TGSS abans de l’1 de maig, sense necessitat de sol·licitar-la. Aquesta mesura també serà… Continuar llegint

REACTIVACIÓ PROGRAMA PREPARA – COTITZACIÓ SERVEI LLAR FAMILIAR

Real Decreto-ley 14/2017, de 6 de octubre, por el que se aprueba la reactivación extraordinaria y por tiempo limitado del programa de recualificación profesional de las personas que agoten su protección por desempleo. (BOE 07-10-2017)   Reducción de cotizaciones en las personas que prestan servicios en el hogar familiar El Real Decreto introduce de nuevo,… Continuar llegint

Revista ACTUAL Octubre 2017

Revista ACTUAL Octubre 2017

En aquesta nova edició de la nostra revista de gestió empresarial parlem de temes que poden ser de gran utilitat sobretot per aquells que comences una activitat econòmica. Destaquen entre d’altres els següents temes: Reglament europeu de protecció de dades 2016/679, eina necessària per a la seguretat dels ciutadans de la Unió Europea, amb sancions substancials… Continuar llegint

Termini per ingressar, en període voluntari, les quotes nacionals i provincials l’IAE

Els informem del termini per ingressar, en període voluntari, les quotes nacionals i provincials de l’IMPOST D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES (IAE) de l’exercici 2017, que comprèn des del dia 15-09-2017 al 20-11-2017, ambdós inclosos, segons la Resolució del Departament de Recaptació de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària, de 19 de juny del present (BOE 26-06-2017). L’esmentada resolució… Continuar llegint

Possibilitat de modificar la base de cotització dels autònoms

Els comuniquem que, ABANS de l’1 de NOVEMBRE, tenen l’oportunitat de modificar la base de cotització del Règim especial de Treballadors autònoms i la quota a pagar, dins dels límits permesos segons la seva edat. Aquesta modificació tindrà efectes a partir de l’1 de gener de 2018. Adjuntem, a títol d’exemple, escala comparativa amb algunes… Continuar llegint

SOL·LICITUD DE 30 DIES PER NO REBRE NOTIFICACIONS ELECTRÒNIQUES

Els obligats tributaris que estiguin inclosos, amb caràcter obligatori, en el sistema d’adreça electrònica habilitada en relació amb l’Agència Tributària podran assenyalar fins a un màxim de 30 dies en cada any natural durant els quals l’Agència no podrà posar notificacions a la seva disposició a la DEH. Davant la proximitat de les vacances d’estiu… Continuar llegint

Manual Laboral 2017

Manual Laboral 2017

Aquest mes de març s’ha publicat el Manual Laboral de l’any 2017 a través del qual oferim continguts d’aplicació habitual i recurrent en l’àmbit laboral i de la Seguretat Social, amb l’objectiu que es tracti d’una guia d’informació pràctica. En aquesta edició es mantenen i s’actualitzen els apartats de modalitats contractuals, cotitzacions i extinció de la relació… Continuar llegint

Oficina Central

C/ Sant Galdric, 23

08184 Palau solità i Plegamans

Telf. 93 864 56 51

Fax. 93 864 57 59

gestoriapalau@gestoriapalau.es


Horari d'oficina:

Dilluns a dijous: 08:30 a 14:00 i 16:00 a 19:00

Divendres: 08:30 a 14:30

Veure Mapa

Oficina Comercial

Avinguda Catalunya, 220

08184 Palau solità i Plegamans

Telf. 93 864 56 51

Fax. 93 864 57 59

gestoriapalau@gestoriapalau.es


Horari d'oficina:

Dilluns a divendres: 09:00 a 14:00 i 16:00 a 20:00

Dissabtes: 09:30 a 13:30

Veure Mapa

Oficina Santa Perpètua

C/ Dr. Robert, 35

08130 Santa Perpètua de Mogoda

Telf. 93 560 15 86

Fax. 93 544 91 06

santaperpetua@gestoriapalau.es


Horari d'oficina:

Dilluns a dijous: 08:30 a 14:00 i 16:00 a 19:00

Divendres: 08:30 a 14:30

Veure Mapa

Oficina Cerdanyola

Pg. Cordelles, 16 1r 2a

08290 Cerdanyola del Vallès

Telf. 93 580 27 19

Fax. 93 692 48 78

cerdanyola@gestoriapalau.es


Horari d'oficina:

Dilluns a dijous: 08:30 a 14:00 i 16:00 a 19:00

Divendres: 08:30 a 14:30

Veure Mapa