CAST | CAT

Tag Archives: Fiscal-Comptable

Document Electrònic de Reemborsament (DER) – Devolució de l’IVA en règimen de viatgers

A partir de 2019, la devolució de l’IVA a turistes de fora de la UE hauria de realitzar-se a través del Document Electrònic de reemborsament.

Si vostè es propietari d’un comerç i molts dels seus clients són turistes de fora de la UE, de manera que tenen dret a la devolució de l’IVA per compres de béns de més de 90,15 euros (IVA inclòs), a partir de 2019 , aquestes devolucions només es podran gestionar a través del denominat “Document Electrònic de Reemborsament” (DER):

1. -Al realitzar la venda, Vostè haurà enviar les dades a Hisenda de forma electrònica, rebent a continuació un DER.
2. Haurà de lliurar el DER al turista perquè aquest, en sortir del nostre país, el diligencii de forma automàtica en alguna de les “màquines de diligenciat” instal·lades en ports i aeroports.
3. Un cop diligenciat el DER, el turista podrà obtenir la devolució de l’IVA a través d’una entitat col·laboradora (com passa ara amb les factures) o remetent-lo al comerç.

El sistema DIVA tindrà caràcter obligatori a partir de 2019. Durant 2018, la seva empresa pot seguir gestionant les devolucions d’IVA mitjançant el sistema tradicional (diligenciat aduanes factures en paper), o bé començar a utilitzar el DER.

Els seguirem informant per a tenir-ho tot preparat per poder utilitzar el DER a partir del pròxim any.

DECLARACIÓ INFORMATIVA ANUAL SOBRE BÉNS I DRETS SITUATS A l’ ESTRANGER

Els recordem que el termini de presentació de la DECLARACIÓ INFORMATIVA ANUAL SOBRE BÉNS I DRETS SITUATS A l’ ESTRANGER, model 720, corresponent a l’exercici 2017 finalitza el proper 2 d’abril de 2018. Les persones físiques i jurídiques residents en territori espanyol, els establiments permanents en aquest territori de persones o entitats no residents i… Continuar llegint

Revista ACTUAL Març 2018

En aquesta edició de la nostra revista de gestió empresarial us informem que durant el mes de febrer les societats tenen l’opció de triar, com a base de càlcul dels pagaments fraccionats a compte de l’Impost de Societats, la part imposable del període dels 3, 9 o 11 mesos de l’any natural, segons correspongui al… Continuar llegint

Revista ACTUAL Desembre 2017

Revista ACTUAL Desembre 2017

En aquesta edició de la nostra revista de gestió empresarial destaquem la publicació al BOE el passat 25 d’octubre de la Llei 6/2017, de Reformes Urgents del Treball Autònom, el codi LEI per a tots els inversors i el nou model d’economia circular que es basa a millorar els resultats econòmics de les empreses, aprofitant els recursos… Continuar llegint

COM MILLORAR LA SEVA RENDA 2017

Davant la proximitat del tancament de l’exercici fiscal de 2017, li recordem algunes de les accions que pot realitzar per rebaixar la seva liquidació de l’IRPF: Aportacions a plans de pensions i als plans de previsió assegurats, amb el límit màxim de 8.000 euros anuals. Aportacions realitzades als sistemes de previsió social del cònjuge, amb… Continuar llegint

PRINCIPALS NOVETATS REFORMA AUTÒNOMS

PRINCIPALS NOVETATS REFORMA AUTÒNOMS

PRINCIPALS NOVETATS DE LA LLEI 6/2017 DE REFORMES URGENTS DEL TREBALL AUTÒNOM Mesures que entren en vigor el dia 26 d’octubre de 2017: La devolució de l’excés de cotització dels treballadors autònoms en règim de pluriactivitat es realitzarà d’ofici por la TGSS abans de l’1 de maig, sense necessitat de sol·licitar-la. Aquesta mesura també serà… Continuar llegint

Revista ACTUAL Octubre 2017

Revista ACTUAL Octubre 2017

En aquesta nova edició de la nostra revista de gestió empresarial parlem de temes que poden ser de gran utilitat sobretot per aquells que comences una activitat econòmica. Destaquen entre d’altres els següents temes: Reglament europeu de protecció de dades 2016/679, eina necessària per a la seguretat dels ciutadans de la Unió Europea, amb sancions substancials… Continuar llegint

Termini per ingressar, en període voluntari, les quotes nacionals i provincials l’IAE

Els informem del termini per ingressar, en període voluntari, les quotes nacionals i provincials de l’IMPOST D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES (IAE) de l’exercici 2017, que comprèn des del dia 15-09-2017 al 20-11-2017, ambdós inclosos, segons la Resolució del Departament de Recaptació de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària, de 19 de juny del present (BOE 26-06-2017). L’esmentada resolució… Continuar llegint

SOL·LICITUD DE 30 DIES PER NO REBRE NOTIFICACIONS ELECTRÒNIQUES

Els obligats tributaris que estiguin inclosos, amb caràcter obligatori, en el sistema d’adreça electrònica habilitada en relació amb l’Agència Tributària podran assenyalar fins a un màxim de 30 dies en cada any natural durant els quals l’Agència no podrà posar notificacions a la seva disposició a la DEH. Davant la proximitat de les vacances d’estiu… Continuar llegint

Oficina Central

C/ Sant Galdric, 23

08184 Palau solità i Plegamans

Telf. 93 864 56 51

Fax. 93 864 57 59

gestoriapalau@gestoriapalau.es


Horari d'oficina:

Dilluns a dijous: 08:30 a 14:00 i 16:00 a 19:00

Divendres: 08:30 a 14:30

Veure Mapa

Oficina Comercial

Avinguda Catalunya, 220

08184 Palau solità i Plegamans

Telf. 93 864 56 51

Fax. 93 864 57 59

gestoriapalau@gestoriapalau.es


Horari d'oficina:

Dilluns a divendres: 09:00 a 14:00 i 16:00 a 20:00

Dissabtes: 09:30 a 13:30

Veure Mapa

Oficina Santa Perpètua

C/ Dr. Robert, 35

08130 Santa Perpètua de Mogoda

Telf. 93 560 15 86

Fax. 93 544 91 06

santaperpetua@gestoriapalau.es


Horari d'oficina:

Dilluns a dijous: 08:30 a 14:00 i 16:00 a 19:00

Divendres: 08:30 a 14:30

Veure Mapa

Oficina Cerdanyola

Pg. Cordelles, 16 1r 2a

08290 Cerdanyola del Vallès

Telf. 93 580 27 19

Fax. 93 692 48 78

cerdanyola@gestoriapalau.es


Horari d'oficina:

Dilluns a dijous: 08:30 a 14:00 i 16:00 a 19:00

Divendres: 08:30 a 14:30

Veure Mapa