Mes: setembre de 2021

Publicat el salari mínim interprofessional per a 2021

S’ha publicat el Reial decret 817/2021, de 28 de setembre, pel qual es fixa el salari mínim interprofessional (SMI) per a 2021 (BOE del 29 de setembre de 2021) L’SMI 2021 per a qualssevol activitats en l’agricultura, en la indústria i en els serveis, sense distinció de sexe ni edat dels treballadors, queda fixat en …

Publicat el salari mínim interprofessional per a 2021 Read More »

Impost sobre les emissions de CO2 dels vehicles de tracció mecànica

L’1 de setembre l’Agència Tributària de Catalunya (ATC) va publicar a la seu electrònica el padró definitiu dels vehicles amb quota a pagar per l’impost sobre les emissions de diòxid de carboni (CO2) dels vehicles de tracció mecànica. D’aquesta manera, s’obre també el període de pagament del tribut. A partir del mes d’octubre, quan el contribuent rebi …

Impost sobre les emissions de CO2 dels vehicles de tracció mecànica Read More »

IMPOST D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES (IAE)

Els informem del termini per ingressar, en període voluntari, les quotes nacionals i provincials de l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) de l’exercici 2021, que comprèn des del dia 16-09-2021 al 22-11-2021, ambdós inclosos, segons la Resolució del Departament de Recaptació de l’ Agència Estatal de l’Administració Tributària, de 8 de juny del present (BOE 10-06-2021). L’esmentada …

IMPOST D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES (IAE) Read More »

Scroll to Top