Mes: gener de 2022

Revista ACTUAL Gener 2022

Arribem al final del primer mes de l’any amb la nova edició de la nostra revista de gestió empresarial. En aquesta edició destaquem els següents temes d’actualitat: Reforma Laboral; contractació temporal, subcontractació d’obres i serveis… Pressupostos Generals de l’estat pel 2022 Kit Digital Si us interessa, accediu a l’àrea de clients i descarregeu La Revista

NOUS AJUTS PER L’OCI NOCTURN

Ja es poden sol·licitar els nous ajuts directes adreçats a autònoms i pimes titulars d’un establiment d’oci nocturn i donats d’alta en el cens de l’impost d’activitats econòmiques. S’entenen com a establiments dedicats a l’oci nocturn, els locals i els establiments amb llicència o que hagin presentat la comunicació prèvia com a discoteques, sales de ball, sales …

NOUS AJUTS PER L’OCI NOCTURN Read More »

LABORAL: AJUTS A LA CONTRACTACIÓ (SOC)

Han sortit publicades dues convocatòries d’ajuts per a contractar persones treballadores menors de 30 anys, i una altra convocatòria per contractar persones de 30 anys i més. Foment contractació persones menors de 30 anys  L’objectiu d’aquesta convocatoria és fomentar les actuacions adreçades a persones en situació d‘atur que altrament tindrien dificultats per trobar una feina …

LABORAL: AJUTS A LA CONTRACTACIÓ (SOC) Read More »

REFORMA LABORAL

Real Decreto-ley 32/2021, con vigencia general desde el 31/12/2021, excepto vigencias específicas contempladas en la disposición final octava. CONTRATACIÓN TEMPORAL Se refuerza la presunción de que los contratos de trabajo son de carácter indefinido. Únicamente pueden celebrarse Contratos de Duración Determinada en las modalidades de Circunstancias de la Producción o por Sustitución de una persona …

REFORMA LABORAL Read More »

Scroll to Top