setembre de 2022

Impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzable

La Llei 7/2022, de 8 d’abril, de residus  de residus i terres contaminats per a una economia circular incorpora (articles 67 a 83) un nou Impost sobre els Envasos de Plàstic no reutilizables, que entrarà en vigor el pròxim 01.01.2023. L’Impost sobre Envasos de plàstic no reutilitzables és un tribut de naturalesa indirecta que recau …

Impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzable Read More »

Millores en la contractació de les persones treballadores al servei de la llar

El Reial decret llei 16/2022 (BOE 08/09/2022) de millora de les condicions de treball i de Seguretat Social de les persones treballadores al servei de la llar, entra en vigor el 9 de setembre de 2022, i serà aplicable als contractes vigents a partir d’aquesta data, amb algunes excepcions. Aquestes són les principals novetats: En …

Millores en la contractació de les persones treballadores al servei de la llar Read More »

Possibilitat de modificar la base de cotització dels autònoms fins el 30 de setembre

La Llei 6/2017 estableix que els treballadors autònoms poden canviar fins a quatre vegades a l’any la base de cotització, i poden elegir l’altra dins dels límits mínim i màxim que els siguin aplicables en cada exercici. La sol·licitud formulada entre l’1 de gener i el 31 de març tindrà efectes l’1 d’abril La sol·licitud …

Possibilitat de modificar la base de cotització dels autònoms fins el 30 de setembre Read More »

Ajut de 200 euros per a persones físiques de baix nivell d’ingressos i patrimoni fins el pròxim 30 de setembre

Fins al proper 30 de setembre, les persones amb rendes més baixes poden sol·licitar un ajut de 200 euros a través del web d’Hisenda. Es tracta d’un ajut directe que s’ha de sol·licitar a través del web d’Hisenda, i per això és necessari disposar de Cl@ve o certificat electrònic (inclòs el DNI-e). Convenients. Poden sol·licitar …

Ajut de 200 euros per a persones físiques de baix nivell d’ingressos i patrimoni fins el pròxim 30 de setembre Read More »

Scroll to Top