Impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzable

La Llei 7/2022, de 8 d’abril, de residus  de residus i terres contaminats per a una economia circular incorpora (articles 67 a 83) un nou Impost sobre els Envasos de Plàstic no reutilizables, que entrarà en vigor el pròxim 01.01.2023. L’Impost sobre Envasos de plàstic no reutilitzables és un tribut de naturalesa indirecta que recau …

Impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzable Read More »