febrer de 2024

RESUM REGLAMENT REQUISITS SISTEMES I PROGRAMES INFORMÀTICS O ELECTRÒNICS DE FACTURACIÓ

Segons el Reial decret 1007/2023, desenvolupa l’art. 29.2 j) Llei General Tributària (Llei 58/2003), a la redacció donada per la Llei 11/2021, de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal, que va entrar en vigor el 7 de desembre de 2023, els obligats tributaris a que es refereix aquest reglament hauran de tenir …

RESUM REGLAMENT REQUISITS SISTEMES I PROGRAMES INFORMÀTICS O ELECTRÒNICS DE FACTURACIÓ Read More »

Pla Simplificat de Pensions d’Ocupació (PPES) per al sector de la Construcció

Entrada en vigor del Pla de Pensions dOcupació Simplificat (PPES) del sector de la Construcció El Pla de Pensions d’Ocupació Simplificat (PPES) és un pla de pensions establert al Llibre Tercer del VII Conveni General del Sector de la Construcció (BOE del 23 de setembre de 2023), de conformitat amb allò establert al Capítol XII …

Pla Simplificat de Pensions d’Ocupació (PPES) per al sector de la Construcció Read More »

Desplaça cap amunt