Ajuts de suport a la solvència empresatial en resposta a la COVID-19

El Govern d’Espanya va publicar al Reial decret llei 5/2021, de 12 de març, de mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19, la línia COVID d’ajuts directes per a treballadors i treballadores autònoms i empreses, prevista al títol I (articles 1 a 3), de la qual les comunitats autònomes han de tramitar-ne la convocatòria, gestió i resolució de les sol·licituds, efectuar-ne l’abonament i els controls previs i posteriors al pagament.

Els ajuts finançats pel Govern d’Espanya estan destinats a reduir l’endeutament de les persones treballadores autònomes (empresaris i professionals) i les empreses no financeres més afectades per la pandèmia de la COVID-19 i s’han de destinar al pagament de deutes contrets per les empreses des de març de 2020.

La Generalitat de Catalunya va obrir:

  1. una primera inscripció, mitjançant l’Ordre ECO/127/2021, de 14 de juny, destinada a determinats sectors. 
  2. una segona inscripció, mitjançant l’ ORDRE ECO/153/2021, de 16 de juliol, que va ampliar els sectors destinataris.

Els terminis de preinscripció d’ambdues línies ja han finalitzat. Les Resolucions relacionades amb aquests ajuts es publicaran a l’e-tauler.

Scroll to Top