Anna Duran

NOVEDADES EN DELCARACIONES INTRASTAT

Novedades en declaraciones Intrastat de exportación aplicables desde el 1 de enero de 2022 La AEAT ha anunciado que, a partir de 2022, las declaraciones INTRASTAT de bienes entre países de la Unión e Irlanda del Norte relativas a períodos referidos a este año y posteriores, cuando se refieran al flujo de exportación (entregas intracomunitarias), deberán incluir …

NOVEDADES EN DELCARACIONES INTRASTAT Read More »

Revista ACTUAL Gener 2022

Arribem al final del primer mes de l’any amb la nova edició de la nostra revista de gestió empresarial. En aquesta edició destaquem els següents temes d’actualitat: Reforma Laboral; contractació temporal, subcontractació d’obres i serveis… Pressupostos Generals de l’estat pel 2022 Kit Digital Si us interessa, accediu a l’àrea de clients i descarregeu La Revista

NOUS AJUTS PER L’OCI NOCTURN

Ja es poden sol·licitar els nous ajuts directes adreçats a autònoms i pimes titulars d’un establiment d’oci nocturn i donats d’alta en el cens de l’impost d’activitats econòmiques. S’entenen com a establiments dedicats a l’oci nocturn, els locals i els establiments amb llicència o que hagin presentat la comunicació prèvia com a discoteques, sales de ball, sales …

NOUS AJUTS PER L’OCI NOCTURN Read More »

LABORAL: AJUTS A LA CONTRACTACIÓ (SOC)

Han sortit publicades dues convocatòries d’ajuts per a contractar persones treballadores menors de 30 anys, i una altra convocatòria per contractar persones de 30 anys i més. Foment contractació persones menors de 30 anys  L’objectiu d’aquesta convocatoria és fomentar les actuacions adreçades a persones en situació d‘atur que altrament tindrien dificultats per trobar una feina …

LABORAL: AJUTS A LA CONTRACTACIÓ (SOC) Read More »

REFORMA LABORAL

Real Decreto-ley 32/2021, con vigencia general desde el 31/12/2021, excepto vigencias específicas contempladas en la disposición final octava. CONTRATACIÓN TEMPORAL Se refuerza la presunción de que los contratos de trabajo son de carácter indefinido. Únicamente pueden celebrarse Contratos de Duración Determinada en las modalidades de Circunstancias de la Producción o por Sustitución de una persona …

REFORMA LABORAL Read More »

L’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans obre una nova partida de subvencions per a empreses i persones autònomes afectades per la Covid-19

NOVA APERTURA DEL PERÍODE D’INSCRIPCIÓ A LA  SUBVENCIÓ PER A LA RECUPERACIÓ ECONÒMICA DEL SECTOR EMPRESARIAL, COMERCIAL I DE SERVEIS DE PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS, AFECTAT PEL COVID-19, (3a CONVOCATÒRIA) A partir del dia 15 i fins el dia 30 de novembre es pot sol·licitar la subvenció municipal de l’Ajuntament de Palau-Solità i Plegamans per a …

L’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans obre una nova partida de subvencions per a empreses i persones autònomes afectades per la Covid-19 Read More »

Nova ajudes de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19. (3ª convocatòria)

ORDRE ECO/209/2021, de 9 de novembre, per la qual s’obre el tràmit d’inscripció prèvia dels ajuts extraordinaris directes de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19 (3a convocatòria). Catalunya.DOGC 11-11-2021 El formulari d’inscripció prèvia es pot presentar des de les 9.00 hores del dia 12 de novembre de 2021 fins al dia 19 de novembre …

Nova ajudes de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19. (3ª convocatòria) Read More »

Ajuts de suport a la solvència empresatial en resposta a la COVID-19

El Govern d’Espanya va publicar al Reial decret llei 5/2021, de 12 de març, de mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19, la línia COVID d’ajuts directes per a treballadors i treballadores autònoms i empreses, prevista al títol I (articles 1 a 3), de la qual les comunitats …

Ajuts de suport a la solvència empresatial en resposta a la COVID-19 Read More »

Mesures de protecció dels treballadors autònoms

El Reial Decret-llei 18/2021 de mesures urgents per a la protecció de l’ocupació, la recuperació econòmica i la millora del mercat de treball (BOE 29-09-2021) manté vigents les mesures de protecció per als treballadors autònoms, en l’àmbit de la Seguretat Social, amb algunes variacions: A partir de l’1 d’octubre de 2021, els treballadors autònoms inclosos …

Mesures de protecció dels treballadors autònoms Read More »

Scroll to Top