Ingreso Mínimo Vital (RDL 20/2020)

El RDL 20/2020 por el que se establece el ingreso mínimo vital (IMV), BOE 01-06-2020, crea un nuevo derecho social, cuyos objetivos son reducir la pobreza de los hogares y fomentar la inclusión social. Entra en vigor el mismo día de su publicación, el 1 de junio de...

MESURES SOCIALS EN DEFENSA DE L’OCUPACIO DEL RD-LLEI 18/2020

ESPECIALITATS DELS ERTO PER CAUSA DE FORÇA MAJOR DERIVADA DE LA COVID-19 El RD-llei 18/2020 estableix que les empreses i entitats acollides a un ERTO per causa de força major en virtut de l’article 22 del RD-llei 8/2020, continuaran en situació de FORÇA MAJOR TOTAL...

Estem utilitzant cookies al nostre lloc web

Confirmeu, si accepteu les nostres cookies de seguiment. També podeu rebutjar el seguiment, de manera que pugueu continuar visitant el nostre lloc web sense que les dades s'enviïn a serveis de tercers. Informació i configuració de les Cookies https://gestoriapalau.es/avis-sobre-les-cookies/