Davant la proximitat del tancament de l’exercici fiscal de 2017, li recordem algunes de les accions que pot realitzar per rebaixar la seva liquidació de l’IRPF:

  • Aportacions a plans de pensions i als plans de previsió assegurats, amb el límit màxim de 8.000 euros anuals.
  • Aportacions realitzades als sistemes de previsió social del cònjuge, amb el límit màxim de 2.500 euros anuals.
  • Amortització anticipada de la hipoteca o préstec destinat a l’adquisició de l’habitatge habitual, si es té dret a la deducció.
  • Els contribuents majors de 65 anys podran excloure de gravamen els guanys patrimonials que es posin de manifest amb ocasió de la transmissió d’elements patrimonials, sempre que l’import (total o parcial) obtingut per la transmissió es destini a constituir una renda vitalícia, amb el límit de 240.000 euros.
  • Donatius i altres aportacions a entitats sense fins lucratius, com ara ONG, fundacions, o associacions declarades d’utilitat pública.

Si vol ampliar aquesta informació, pot utilitzar el servei de pre-renda 2017, on li farem una estimació de la seva declaració de la renda per tal d’aprofitar al màxim els beneficis fiscals existents i intentar reduir la tributació del seu IRPF.

Contacti amb nosaltres per demanar visita i li explicarem les diferents opcions per tal d’ajustar la seva tributació al mínim possible.

Estem utilitzant cookies al nostre lloc web

Confirmeu, si accepteu les nostres cookies de seguiment. També podeu rebutjar el seguiment, de manera que pugueu continuar visitant el nostre lloc web sense que les dades s'enviïn a serveis de tercers. Informació i configuració de les Cookies https://gestoriapalau.es/avis-sobre-les-cookies/