CONVOCATORIA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN L’ÀMBIT D’EMPRESES D’ATRACCIONS I FIRES

Al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) número 8445, de data 29 de juny de 2021, ha sortit publicada la RESOLUCIÓ per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió de subvencions en l’àmbit de les empreses d’atraccions i serveis de restauració propis de fires i revetlles, fora d’establiments permanents, afectats econòmicament per les mesures de tancament decretades per pal·liar els efectes de la COVID-19.

La tramitació, resolució i l’atorgament de les subvencions que preveu aquesta convocatòria, així com les condicions, els requisits de participació i la documentació a aportar, es regeixen per les bases que aprova la Resolució de 14 de desembre de 2020, del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions en l’àmbit de les empreses d’atraccions i serveis de restauració propis de fires i revetlles, fora d’establiments permanents, afectats econòmicament per les mesures de tancament decretades per pal·liar els efectes de la COVID-19, i que podeu consultar aquí.

El termini de presentació de les sol·licituds, juntament amb la documentació corresponent, finalitza a les 15:00 hores del dia 14 de juliol de 2021. Podeu accedir a la resolució aquí.

Scroll to Top