Dies de cortesia per NO rebre notificacions electròniques

Sol·licitud de 30 dies per NO rebre notificacions electròniques durant el període de vacances estivals de 2023

Els obligats tributaris que estiguin inclosos, amb caràcter obligatori, al sistema de Direcció Electrònica Habilitada en relació amb l’Agència Tributària podran assenyalar fins a un màxim de 30 dies en cada any natural durant els quals l’Agència no podrà posar notificacions a la seva disposició a la DEH.

Davant la proximitat de les vacances d’estiu durant el mes d’agost, us indiquem que marquin com més aviat millor, els 30 dies naturals disponibles (inclosos dissabtes i diumenges i festius), aconsellant-los que, si pot ser, assenyalin des del dilluns dia 26 de fins al 24 d’agost inclusivament.

D’aquesta manera, orientativament, a partir del dia 25 d’agost disposen de 10 dies naturals (fins al 4 de setembre) per descarregar qualsevol notificació que arribés aquell dia, i deu dies hàbils més (sense comptar dissabtes i diumenges ni dies de festa) per poder atendre-la, amb la qual cosa marxem cap al dia 19 de setembre com a últim dia de termini per respondre al requeriment, període suficient perquè tots estiguem ja aquí de tornada de vacances.

IMPORTANT: els recomenem no descarregar-les en aquest primer termini comprès entre el 25/8 i el 31/8 per no provocar l’avançament de l’inici de termini de resposta. D’aquesta manera al setembre encara estariem dins de termini per atendre-les.

En cas que hi hagués algún problema, es pot sol·licitar una ampliació del termini de 5 dies més.

En qualsevol cas, els dies de cortesia han de sol·licitar-se amb una mínim de 7 dies d’antel·lació a l’inici del període desitjat. En aquest cas abans del dia 18 de juliol si escollim a partir del dia 26 de juliol.

Per a sol·licitar aquests dies de cortesia disposa a la Seu Electrònica de l’enllaç “Solicitud de días en los que no se pondrán notificaciones en Dirección Electrónica Habilitada“.

A l’accedir al servei l’aplicació valida si el certificat electrònic seleccionat està subscrit al sistema de notificació electrònica i, si es així, es mostrarà el calendari de l’any natural en curs per senyalar els dies desitjats.

En primer lloc, haureu de prémer “Modificar” (a la part superior esquerra de la pàgina) per iniciar la sol·licitud de dies de cortesia. Seleccioneu els dies, que quedaran marcats en verd, feu clic a “Validar” i, finalment, a “Firmar i Enviar”.

Es generarà el rebut de presentació validat per un codi segur de verificació de 16 caràcters, a més de la data i hora de la sol·licitud. Amb el CSV podrà recuperar aquest justificant a través del “Cotejo de documentos electrónicos“.

Nota important: aquest sistema no s’aplica a les notificacions electròniques relatives ajornaments.

Desplaça cap amunt