D’acord amb el que estableix l’article 1.1 de Reial decret llei 10/2020, de 29 de març, pel qual es regula un permís retribuït recuperable per les persones treballadores per compte d’altri que no presten serveis essencials amb el fi de reduïr la mobilitat de la població en el context de la lluita contra el COVID-19, el permís retribuït recuperable únicament resulta d’aplicació a les persones treballadores per compte d’altri. Per tant, les persones treballadores per compte pròpia queden fora del seu àmbit d’aplicació, ja que no podria fer-se efectiva ni la contraprestació econòmica ni la recuperació d’hores que estableixen els articles 2 i 3 d’aquesta mateixa norma.

En conseqüència, els autònoms que desenvolupen activitats que no s’hagin vist suspeses per les mesures de contenció previstes en el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, i la resta de normes que el desenvolupen, poden continuar prestant els seus serveis amb normalitat.

Estem utilitzant cookies al nostre lloc web

Confirmeu, si accepteu les nostres cookies de seguiment. També podeu rebutjar el seguiment, de manera que pugueu continuar visitant el nostre lloc web sense que les dades s'enviïn a serveis de tercers. Informació i configuració de les Cookies https://gestoriapalau.es/avis-sobre-les-cookies/