Francesc Duran López
Director Gerent
francesc.duran@gestoriapalau.es

Francesc Duran Molins
R. Dpt. Fiscal Comptable Individuals
fiscal.francesc@gestoriapalau.es

Anna Duran Molins
Gestora Administrativa Col·legiada i 
R. Marketing i Gestió Interna
anna.duran@gestoriapalau.es

Carme Tellez Lopez
R. Dpt. Jurídic-Mercantil
carme.tellez@gestoriapalau.es

Montse Batlle Rovira
R. Dpt. Fiscal Comptable Societats
montse.batlle@gestoriapalau.es

Tomas Diaz Espallardo
R. Dpt. Laboral
tomas.diaz@gestoriapalau.es

Albert Campàs Sole
R. Dpt. Trànsit i Transports
albert.campas@gestoriapalau.es

Scroll to Top