Factura electrònica obligatòria?

Recentment s’ha aprovat una llei que exigeix emetre factures electròniques a totes les empreses. Encara que hi ha un termini d’adaptació, vegi com l’afecta aquesta llei.

Per tal de fomentar la digitalització, reduir costos i facilitar la transparència, aquesta llei estableix la utilització obligatòria de la factura electrònica per a totes les relacions comercials entre empreses i autònoms. Però no s’alarmi: encara s’ha d’aprovar un reglament que desenvolupi els detalls, per la qual cosa aquest ús obligatori s’iniciarà transcorregut un any des de l’aprovació del reglament per als que facturin més de vuit milions d’euros i dos anys per a la resta de les empreses i autònoms.

Abast de l’obligació:

Els empresaris i professionals han d’expedir, remetre i rebre factures electròniques en les relacions comercials amb altres empresaris i professionals, així com en les relacions amb particulars (sempre que aquests ho hagin acceptat o sol·licitat expressament). Això no obstant, en el cas d’agències de viatge, serveis de transport i comerç al detall, només l’haurà d’utilitzar amb particulars quan la contractació s’hagi dut a terme per mitjans electrònics.

Obligacions:

Així mateix, es fonamenta una sèrie d’obligacions l’incompliment de les quals pot comportar sancions de fins a 10.000 euros:

  • Les factures electròniques emeses hauran de complir els requisits de la normativa de facturació (incloure data i número de factura, dades d’emissor i destinatari, importació, desglossament d’impostos, concepte…) i se n’hauran de garantir l’aparell i l’autenticitat (mitjançant la signatura electrònica qualificada, per exemple).
  • Cal donar accés als programes necessaris perquè els destinataris de les factures puguin llegir-les, copiar-les, descarregar-les i imprimir-les gratuïtament. També s’haurà de donar accés per poder consultar factures dels darrers quatre anys per mitjans electrònics, encara que s’hagi resolt el contracte o el destinatari hagi expressat la voluntat de no rebre factura electrònica.

Ajudes:

Recordeu que hi ha ajudes a la digitalització de les empreses que poden utilitzar per implantar la factura electrònica en el seu negoci. Accediu-hi al següent enllaç: https://sede.red.gob.es/convocatorias-y-ayudas.

L’ús de la factura electrònica de forma generalitzada és cada cop més a prop. Aprofiteu les ajudes actuals per implementar-la i estar llest quan sigui obligatori.

Desplaça cap amunt