Factura electrònica obligatoria?

Recentment s’ha aprovat una llei que exigeix emetre factures electròniques a totes les empreses. Encara que hi ha un termini d’adaptació, vegi com l’afecta.

Scroll to Top