D’acord amb la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (articles 14.2, 14.3 i 41.1) estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per efectuar qualsevol tràmit d’un procediment administratiu, entre d’altres:

  • les persones jurídiques
  • les entitats sense personalitat jurídica
  • els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l’activitat professional esmentada
  • els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l’Administració.

En conseqüència, a partir del 2 d’octubre de 2018 l’Agència Tributària de Catalunya (ATC) ha començat a implantar progressivament l’enviament de notificacions electròniques (vegeu la Resolució del director de l’ATC per la qual es regula la pràctica de les notificacions electròniques en l’àmbit de l’Agència).

Per accedir a les notificacions electròniques de l’ATC caldrà certificat digital (no s’hi podrà accedir amb idCat Mòbil ni amb contrasenya d’un sol ús).

L’Agència Tributària de Catalunya, a partir del 3 d’octubre, habilitarà un formulari de contacte a través del qual es podrà facilitar una adreça de correu electrònic i un número de telèfon mòbil als quals s’enviarà l’avís de notificació electrònica, amb un enllaç per accedir-hi. La manca d’aquest avís no afecta la plena validesa de la notificació.

Les persones físiques que no estiguin obligades a rebre les notificacions per mitjans electrònics, poden també utilitzar aquest formulari en el cas que optin per rebre les notificacions de l’ATC únicament per via electrònica.

Estem utilitzant cookies al nostre lloc web

Confirmeu, si accepteu les nostres cookies de seguiment. També podeu rebutjar el seguiment, de manera que pugueu continuar visitant el nostre lloc web sense que les dades s'enviïn a serveis de tercers. Informació i configuració de les Cookies https://gestoriapalau.es/avis-sobre-les-cookies/