L’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans obre una nova partida de subvencions per a empreses i persones autònomes afectades per la Covid-19

NOVA APERTURA DEL PERÍODE D’INSCRIPCIÓ A LA  SUBVENCIÓ PER A LA RECUPERACIÓ ECONÒMICA DEL SECTOR EMPRESARIAL, COMERCIAL I DE SERVEIS DE PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS, AFECTAT PEL COVID-19, (3a CONVOCATÒRIA)

A partir del dia 15 i fins el dia 30 de novembre es pot sol·licitar la subvenció municipal de l’Ajuntament de Palau-Solità i Plegamans per a la recuperació econòmica davant l’afectació de la COVID-19. A continuació us detallem els trets més rellevants de la mateixa.

Poden beneficiar-se d’aquesta subvenció aquelles persones físiques o jurídiques que desenvolupin una activitat empresarial, comercial i/o de serveis a Palau-solità i Plegamans amb una facturació inferior a 1 milió d’euros en l’exercici econòmic 2019 que hagin patit alguna d’aquest es situacions:

1) Tancament temporal total o parcial de l’establiment degut a les mesures de confinament decretades per la pandèmia Covid19.

2) En cas d’haver pogut continuar la seva activitat una vegada entrat en vigor el decret 463/2020 de 14 de març pel qual es declara l’estat d’alarma, però haver sofert una davallada dels seus ingressos. (Per calcular la reducció d’ingressos es tindrà en compte la facturació efectuada dins el tres primers trimestres de l’any 2019 i del 2020. Es considera reducció d’ingressos qualsevol quantitat inferior del 2020 respecte al 2019.

L’atorgament d’aquesta subvenció és compatible amb qualsevol altre ajut o subvenció que el/la beneficiari/ària hagi obtingut. Podran tornar a demanar la subvenció totes les empreses i persones autònomes que compleixin els requisits anteriors, encara que hagin gaudit d’aquest ajut en alguna de les dues convocatòries anteriors de l’ajuntament de Palau-solità i Plegamans.

*Les subvencions es concediran per ordre estricte d’entrada a registre de sol·licitud, sempre que la documentació aportada sigui completa i correcta, fins a esgotar l’import màxim de la partida pressupostària.

Trobareu més informació aquí o contactant amb el nostre department fiscal.

Scroll to Top