Manual Laboral 2016

Un any més ha arribat la publicació del nostre Manual Laboral a través del qual intentem oferir continguts d’aplicació habitual i recurrent en l’àmbit laboral i de la Seguretat Social, amb l’objectiu que es tracti d’una guia d’informació pràctica.

Després de diversos anys amb continus canvis legislatius, l’any 2016 s’inicia amb un marc normatiu més estable, per tant, en aquesta edició es presenten poques novetats respecte al Manual Laboral de 2015.

Tanmateix cal destacar com a aspecte més rellevant, la nova regulació que afecta la gestió dels processos d’Incapacitat Temporal. Es recullen, així mateix, les actualitzacions en matèria de cotitzacions socials, SMI, Sistema de Pensions, etc. i les condicions d’accés a la jubilació en aplicacióde les disposicions transitòries previstes per al 2016.

Consulta l’Àrea de Clients per descarregar el Manual.

Desplaça cap amunt