Manual Laboral 2019

Aquest mes d’abril s’ha publicat el Manual Laboral de l’any 2019 a través del qual oferim continguts d’aplicació habitual i recurrent en l’àmbit laboral i de la Seguretat Social, amb l’objectiu que es tracti d’una guia d’informació pràctica.

Aquest any s’ha retardat l’edició amb la finalitat de recollir les modificacions normatives acordades en els Consells de Ministres del mes de març. Aquestes disposicions, amb les publicades el desembre de 2018, han modificat aspectes rellevants en diferents matèries d’àmbit Laboral i de Seguretat Social; és per això, que s’ha inclòs un quadre comparatiu amb l’anterior regulació.

A més de les mesures que més han aparegut en els mitjans, com l’important increment de l’SMI i l’ampliació del permís per paternitat, destaquem les noves regulacions en matèria d’igualtat, l’obligació del control horari per a tots els treballadors, la derogació de les mesures i incentius a la contractació vinculades a l’índex de desocupació superior al 15 per cent, la possibilitat d’introduir novament la jubilació obligatòria via convenis col·lectius, i els increments en els costos socials derivats de la nova Base Màxima de Cotització i la revisió a l’alça de les tarifes d’AT i MP, especialment en les “ocupacions” comunes a totes les activitats.

En matèria de pensions, a més dels imports mínims i màxims per a cada supòsit, s’exposen les condicions d’accés a les diferents modalitats de jubilació en aplicació de les disposicions transitòries previstes per a 2019. Es recullen, així mateix, les novetats que afecten la cotització en el RETA i el règim d’Empleats de la Llar, d’especial rellevància en haver-se igualat la Base Màxima d’aquest règim a la del Règim General.

Accedeix a l’àrea de clients per descarregar el Manual.

Desplaça cap amunt