Ahir 17 de març el Govern va aprovar el Reial Decret Llei 8/2020 pel qual s’estableixen mesures de flexibilització per accedir al cessament de l’activitat per part dels treballadors autònoms:

BENEFICIARIS:
• Es crea una prestació extraordinària per aquells autònoms que hagin vist especialment afectada la seva activitat per les mesures adoptades pel COVID-19

REQUISITS PER A TENIR DRET A LA PRESTACIÓ:
• Estar afiliat i en alta a la Seguretat Social en la data de la declaració de l’estat d’alarma.
• No és precís tenir la cobertura per cessament d’activitat de treballador autònom.
• No és precís que el treballador autònom es doni de baixa de la seva activitat (Model 036 o 037).
• Trobar-se al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social (de no estar al corrent, se li realitzarà la invitació al Pagament)
• Podrà sol·licitar-la tot autònom l’activitat del qual s’hagi vist suspesa amb motiu del Reial Decret 346/2020 o hagi vist reduïda la seva facturació en un 75%.
• Si es tenen treballadors a càrrec, ha de realitzar un ERTE i, a més sol·licitar el cessament de l’activitat.
• No s’exigeix carència mínima per a tenir accés a aquesta prestació extraordinària

EN QUÈ CONSISTE LA PRESTACIÓ?
• La prestació consistirà en el 70% de la base reguladora. Si no es tingues carència, pel càlcul de la prestació a percebre es tindrà en compte la base de la cotització mínima (944,35€).
• La duració de la prestació é de 1 mes prorrogable fins a la fi de l’estat d’alarma.

Per a qualsevol dubte, si us plau contacti amb el nostre departament laboral

Estem utilitzant cookies al nostre lloc web

Confirmeu, si accepteu les nostres cookies de seguiment. També podeu rebutjar el seguiment, de manera que pugueu continuar visitant el nostre lloc web sense que les dades s'enviïn a serveis de tercers. Informació i configuració de les Cookies https://gestoriapalau.es/avis-sobre-les-cookies/