Com a conseqüència de la Llei 23/2015, de 22 de juliol, Ordenadora del Sistema de Inspecció de Treball i Seguretat Social que va entrar en vigor el passat 23 de juliol de 2015, no serà obligatori adquirir ni s’hauran d’habilitar nous llibres de visites mentre no s’aprova l’ordre ministerial que ho reguli.

L’un d’entre eux est un Passage De Viagra entièrement sur ordonnance. Vous devez vous adresser au correspondant acheter viagraen ligne, compétent afin que vous n’êtes pas de gauche avec plus de questions après l’avoir rencontré.

Tanmateix, es manté vigent l’obligació de conservar i custodiar els llibres habilitats ja existents i les diligències que estenguin els funcionaris.

Concretament, l’article 21.6 de la Llei 23/2015 estableix el següent:

“Los funcionarios actuantes extenderán diligencia por escrito de cada actuación que realicen con ocasión de las visitas a los centros de trabajo o de las comprobaciones efectuadas mediante comparecencia del sujeto inspeccionado en dependencias públicas. Mediante Orden del titular del Ministerio de Empleo y Seguridad Social se determinaran los hechos y actos que deban incorporarse a las diligencias, su formato y su remisión a los sujetos inspeccionados, teniendo en cuenta que, en lo posible, se utilizarán medios electrónicos y que no se impondrán obligaciones a los interesados para adquirir o diligenciar cualquier clase de libros o formularios para la realización de dichas diligencias”

Estem utilitzant cookies al nostre lloc web

Confirmeu, si accepteu les nostres cookies de seguiment. També podeu rebutjar el seguiment, de manera que pugueu continuar visitant el nostre lloc web sense que les dades s'enviïn a serveis de tercers. Informació i configuració de les Cookies https://gestoriapalau.es/avis-sobre-les-cookies/