Notícies

Mesures de protecció dels treballadors autònoms

El Reial Decret-llei 18/2021 de mesures urgents per a la protecció de l’ocupació, la recuperació econòmica i la millora del mercat de treball (BOE 29-09-2021) manté vigents les mesures de protecció per als treballadors autònoms, en l’àmbit de la Seguretat Social, amb algunes variacions: A partir de l’1 d’octubre de 2021, els treballadors autònoms inclosos …

Mesures de protecció dels treballadors autònoms Read More »

Expedients de regulació d’ocupació temporal vinculats a la COVID-19

El Reial decret-llei 18/2021 de mesures urgents per a la protecció de l’ocupació (BOE 29-09-2021) estableix la pròrroga dels expedients de regulació d’ocupació temporal (ERTO) vinculats a la COVID-19 amb les següents novetats: Les empreses i entitats afectades per noves restriccions i mesures de contenció sanitària vinculades a la COVID-19, que siguin adoptades per les …

Expedients de regulació d’ocupació temporal vinculats a la COVID-19 Read More »

Publicat el salari mínim interprofessional per a 2021

S’ha publicat el Reial decret 817/2021, de 28 de setembre, pel qual es fixa el salari mínim interprofessional (SMI) per a 2021 (BOE del 29 de setembre de 2021) L’SMI 2021 per a qualssevol activitats en l’agricultura, en la indústria i en els serveis, sense distinció de sexe ni edat dels treballadors, queda fixat en …

Publicat el salari mínim interprofessional per a 2021 Read More »

Impost sobre les emissions de CO2 dels vehicles de tracció mecànica

L’1 de setembre l’Agència Tributària de Catalunya (ATC) va publicar a la seu electrònica el padró definitiu dels vehicles amb quota a pagar per l’impost sobre les emissions de diòxid de carboni (CO2) dels vehicles de tracció mecànica. D’aquesta manera, s’obre també el període de pagament del tribut. A partir del mes d’octubre, quan el contribuent rebi …

Impost sobre les emissions de CO2 dels vehicles de tracció mecànica Read More »

IMPOST D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES (IAE)

Els informem del termini per ingressar, en període voluntari, les quotes nacionals i provincials de l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) de l’exercici 2021, que comprèn des del dia 16-09-2021 al 22-11-2021, ambdós inclosos, segons la Resolució del Departament de Recaptació de l’ Agència Estatal de l’Administració Tributària, de 8 de juny del present (BOE 10-06-2021). L’esmentada …

IMPOST D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES (IAE) Read More »

Publicació del padró definitiu de l’impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica

A PARTIR DE L’1 DE SETEMBRE L’Agència Tributària de Catalunya (ATC) ha implantat enguany l’impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica, un tribut propi de la Generalitat, alineat amb la fiscalitat verda i sostenible que es promou des d’Europa per lluitar contra el canvi climàtic, que s’aplica a turismes, …

Publicació del padró definitiu de l’impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica Read More »

Nova línia d’ajuts al sector de l’oci nocturn per fer front a les noves restriccions per la Covid-19

El DOGC publica la quarta línia d’ajuts adreçada a l’oci nocturn per contribuir al manteniment dels negocis afectats per les noves mesures de contenció aprovades pel Procicat. Podeu accedir a la resolució aquí. S’hi podran acollir autònoms, microempreses i pimes i els ajuts seran d’entre 8.000 i fins a 50.000 euros depenent del número de treballadors …

Nova línia d’ajuts al sector de l’oci nocturn per fer front a les noves restriccions per la Covid-19 Read More »

Nous ajuts COVID-19 de suport a la solvència empresarial

El Govern d’Espanya va publicar al Reial decret llei 5/2021, de 12 de març, de mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19, la línia COVID d’ajuts directes per a treballadors i treballadores autònoms i empreses, prevista al títol I (articles 1 a 3), de la qual les comunitats …

Nous ajuts COVID-19 de suport a la solvència empresarial Read More »

Revista ACTUAL Juliol 2021

Ja tenim disponible la nova edició de la nostar revista de gestió empresarial. En aquesta edició destaquem els següents temes d’actualitat: Mesures urgents per a la defensa dels llocs de treball – Prórroga dels ERTO Nova regulació de l’IVA en les vende a distància Si us interessa, accediu a l’àrea de clients i descarregeu La Revista

Scroll to Top