Noticies

AJUTS EXTRAORDINARIS DE SUPORT A LA SOLVÈNCIA EMPRESARIAL en resposta a la COVID-19

El govern d’Espanya va publicar al Reial Decret llei 5/2021 una nova línia d’ajuts directes a autònoms i empreses, que té com a objectiu que les comunitats autònomes concedeixin ajuts directes als autònoms i empreses dels sectors més afectats per la pandèmia. Els nous ajuts estan destinats a reduir l’endeutament de les persones treballadores autònomes (empresaris i …

AJUTS EXTRAORDINARIS DE SUPORT A LA SOLVÈNCIA EMPRESARIAL en resposta a la COVID-19 Read More »

POSSIBILITAT DE MODIFICAR LA BASE DE COTITZACIÓ DELS AUTÒNOMS

La Llei 6/2017 estableix que els treballadors autònoms poden canviar fins a quatre vegades a l’any la base de cotització, i poden elegir l’altra dins dels límits mínim i màxim que els siguin aplicables en cada exercici. La sol·licitud formulada entre l’1 de gener i el 31 de març tindrà efectes l’1 d’abril La sol·licitud …

POSSIBILITAT DE MODIFICAR LA BASE DE COTITZACIÓ DELS AUTÒNOMS Read More »

NOVA REGULACIÓ DE LES VENDES A DISTÀNCIA EN L’IVA  (COMERÇ ELECTRÒNIC)

L’any 2021 es modifica el règim de l’IVA de les vedes de béns i prestació de serveis intracomunitaris a través d’internet a consumidors finals (particulars) de la UE, fet que suposarà que l’actual règim de vendes a distància IVA deixarà d’estar en vigor a partir de l’1 de juliol de 2021, i entrarà en vigor …

NOVA REGULACIÓ DE LES VENDES A DISTÀNCIA EN L’IVA  (COMERÇ ELECTRÒNIC) Read More »

PRÒRROGA dels ERTOs fins a 30 de setembre

Expedients de regulació d’ocupació temporal relacionats amb la COVID-19 i mesures de protecció de les persones treballadores i altres mesures laborals El Reial decret-llei 11/2021 de mesures urgents per la defensa de l’ocupació, la reactivació econòmica i la protecció dels treballadors autònoms (BOE 28-05-2021), que entra en vigor el mateix dia de la seva publicació, …

PRÒRROGA dels ERTOs fins a 30 de setembre Read More »

Ajuts directes a autònoms i pimes: terminis, requisits i quan es poden sol·licitar

El Reial decret llei 5/2021, de 12 de març recull un paquet de nous ajuts per a empreses i autònoms. Es tracta d’un fons dotat amb 7.000 milions d’euros que es destinarà a cobrir els costos fixos d’empreses que hagin sofert una caiguda de facturació d’almenys el 30%. L’assignació dels fons es realitzarà seguint els …

Ajuts directes a autònoms i pimes: terminis, requisits i quan es poden sol·licitar Read More »

Aprovat un nou ajornament dels deutes tributaris sense interessos

Es concedirà l’ajornament de l’ingrés del deute tributari corresponent a totes aquelles declaracions i liquidacions i autoliquidacions que el seu termini de presentació i ingrés finalitzi des del dia 1 d’abril fins al dia 30 d’abril de 2021, tots dos inclusivament. S’estén a quatre mesos (abans eren tres mesos) el període que no seran reportats …

Aprovat un nou ajornament dels deutes tributaris sense interessos Read More »

MODELO 720 DEL AÑO 2020

El próximo 31 de marzo finaliza el plazo para presentar el modelo 720 (Declaración Informativa. Declaración sobre bienes y derechos situados en el extranjero) correspondiente al año 2020. A estos efectos, recuerde que: Están obligadas a presentar esta declaración las personas que en 2020 tenían cuentas bancarias (por ejemplo, un depósito), valores (por ejemplo, acciones …

MODELO 720 DEL AÑO 2020 Read More »

Scroll to Top