Notícies

NOVETATS EN MATÈRIA DE COMUNICATS D’INCAPACITAT TEMPORAL

El Reial decret 1060/2022, amb vigència des del proper 1 d’abril del 2023, modifica el RD 625/2014 pel qual es regulen determinats aspectes de la gestió i control dels processos per IT en els primers 365 dies de la seva durada, i l’Ordre ISM/2/2023 (BOE 13/01/2023 i correcció BOE 28/01/2023) desenvolupa les novetats introduïdes en …

NOVETATS EN MATÈRIA DE COMUNICATS D’INCAPACITAT TEMPORAL Read More »

Principals NOVETATS LABORALS, especialment en matèria de COTITZACIONS

Principals NOVETATS LABORALS, especialment en matèria de COTITZACIONS a la Seguretat Social, incloses a la Llei 31/2022 de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2023, publicada al BOE de 24 desembre 2022. La Llei de PGE estableix les bases i els tipus de cotització a la Seguretat Social, atur, protecció per cessament d’activitat, FOGASA …

Principals NOVETATS LABORALS, especialment en matèria de COTITZACIONS Read More »

Model 232: Declaració informativa d’operacions vinculades i situacions relacionades amb paradisos fiscals

Per complir el que disposa l’ordre ministerial ORDRE/HFP/816/2017, que aprova la declaració informativa per la qual s’ha d’informar expressament de les operacions vinculades, així com de les operacions relacionades amb paradisos fiscals, el proper mes de novembre de presentar la declaració informativa doperacions vinculades i situacions relacionades amb paradisos fiscals mitjançant el Model 232. Forma …

Model 232: Declaració informativa d’operacions vinculades i situacions relacionades amb paradisos fiscals Read More »

Nuevo sistema de cotización de autónomos 2023

NOVEDADES TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA O AUTÓNOMOS INCLUIDAS EN EL RD-Ley 13/2022 (BOE 27-07-2022) y RD-Ley 14/2022 (BOE 02-08-2022) – EN VIGOR A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2023 Las personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas incluidas en el RETA cotizarán en función de los rendimientos netos obtenidos durante cada año natural en el …

Nuevo sistema de cotización de autónomos 2023 Read More »

Kit Digital per a empreses de 0 a 2 treballadors

PUBLICADA LA TERCERA CONVOCATÒRIA DELS AJUTS KIT DIGITAL – Convocatoria SEGMENT III (de 0 a 2 empleats) Actuacions subvencionables: Web i presència a Internet Comerç electrònic Gestió de xarxes socials Gestió de clients Business Intelligence i analítica Serveis d’oficina virtual Gestió de processos Factura electrònica Comunicacions segures Ciberseguretat Presència avançada a Internet Marketplace Beneficiaris: petites empreses …

Kit Digital per a empreses de 0 a 2 treballadors Read More »

Mesures per impulsar la creació i el creixement de les empreses

La Llei 18/2022, del 28 de setembre, de creació i creixement d’empreses, coneguda com a “Llei crea i creix” (BOE 29-09-2022), que entra en vigor el dia 19 d’octubre de 2022, té per objecte impulsar la creació i el creixement empresarial a través de l’adopció de diverses mesures que entren en vigor el 19 d’octubre …

Mesures per impulsar la creació i el creixement de les empreses Read More »

Impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzable

La Llei 7/2022, de 8 d’abril, de residus  de residus i terres contaminats per a una economia circular incorpora (articles 67 a 83) un nou Impost sobre els Envasos de Plàstic no reutilizables, que entrarà en vigor el pròxim 01.01.2023. L’Impost sobre Envasos de plàstic no reutilitzables és un tribut de naturalesa indirecta que recau …

Impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzable Read More »

Scroll to Top