Notícies

Actualització de la situació de la factura electrònica

El passat 5 de desembre es va publicar el Reial decret 1007/2023, pel qual s’aprova el Reglament que estableix els requisits que han d’adoptar els sistemes i programes informàtics o electrònics que suportin els processos de facturació d’empresaris i professionals, i l’estandardització de formats dels registres de facturació, detallant els aspectes i continguts de caràcter tècnic del disseny …

Actualització de la situació de la factura electrònica Read More »

Notificació demandes a persones jurídiques a partir del 20 de març de 2024

La publicació del Reial decret llei 6/2023 el passat 20 de desembre de 2023, marca un abans i un després en l’evolució de la notificació electrònica. En virtut de la nova redacció dels articles 152.2 i 155 de la LEC, els actes de comunicació es practicaran per mitjans electrònics, sempre que els subjectes intervinents en un …

Notificació demandes a persones jurídiques a partir del 20 de març de 2024 Read More »

Manual Laboral 2024

Aquest mes d’abril s’ha publicat el Manual Laboral de l’any 2024 a través del qual oferim continguts d’aplicació habitual i recurrent en l’àmbit laboral i de la Seguretat Social, amb l’objectiu que es tracti d’una guia d’informació pràctica d’àmbit laboral per als nostres clients. Aquest any s’ha redactat l’edició amb la finalitat de recollir tots …

Manual Laboral 2024 Read More »

Avís de seguretat de l’AEAT per a la Campanya Renda 2023

L’Agència Tributària ha alertat, com ocorre altres anys, de la potencialitat de patir algun tipus de frau en ocasió del període voluntari de presentació de l’autoliquidació de l’IRPF. Els traslladem el contingut de les recomanacions de la mateixa AEAT. Durant la Campanya de la Renda 2023, recordi que els ciberdelinqüents poden intentar enganyar-li suplantant a l’Agència Tributària per …

Avís de seguretat de l’AEAT per a la Campanya Renda 2023 Read More »

INSTRUCCIONS PARTICIPACIO TREBALLADORS ELECCIONS CAT 12 maig

ORDRE EMT/79/2024, de 16 d’abril, per la qual s’estableixen les instruccions necessàries per a la participació de les persones treballadores en les eleccions al Parlament de Catalunya el dia 12 de maig de 2024.(DOGC 19-04-2024) Atesa la convocatòria d’eleccions al Parlament de Catalunya el diumenge dia 12 de maig de 2024, d’acord amb el Decret …

INSTRUCCIONS PARTICIPACIO TREBALLADORS ELECCIONS CAT 12 maig Read More »

RESUM REGLAMENT REQUISITS SISTEMES I PROGRAMES INFORMÀTICS O ELECTRÒNICS DE FACTURACIÓ

Segons el Reial decret 1007/2023, desenvolupa l’art. 29.2 j) Llei General Tributària (Llei 58/2003), a la redacció donada per la Llei 11/2021, de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal, que va entrar en vigor el 7 de desembre de 2023, els obligats tributaris a que es refereix aquest reglament hauran de tenir …

RESUM REGLAMENT REQUISITS SISTEMES I PROGRAMES INFORMÀTICS O ELECTRÒNICS DE FACTURACIÓ Read More »

Pla Simplificat de Pensions d’Ocupació (PPES) per al sector de la Construcció

Entrada en vigor del Pla de Pensions dOcupació Simplificat (PPES) del sector de la Construcció El Pla de Pensions d’Ocupació Simplificat (PPES) és un pla de pensions establert al Llibre Tercer del VII Conveni General del Sector de la Construcció (BOE del 23 de setembre de 2023), de conformitat amb allò establert al Capítol XII …

Pla Simplificat de Pensions d’Ocupació (PPES) per al sector de la Construcció Read More »

ACCIONS QUE POT REALITZAR ABANS DE FINALITZAR L’ANY PER REBAIXAR LA SEVA LIQUIDACIÓ DE L’IRPF

Davant la proximitat del tancament de l’exercici fiscal de 2023, ens permetem recordar-li algunes de les accions que poden realitzar per rebaixar la liquidació del IRPF:  Els contribuents propietaris d’habitatges ubicats en edificis d’ús predominant residencial en què s’hagin dut a terme, fins al 31 de desembre de 2024, obres de rehabilitació energètica, es poden …

ACCIONS QUE POT REALITZAR ABANS DE FINALITZAR L’ANY PER REBAIXAR LA SEVA LIQUIDACIÓ DE L’IRPF Read More »

NOUS MODELS INFORMATIUS SOBRE CRIPTOMONEDES

A partir del primer trimestre del 2024, els contribuents que posseeixin criptomonedes a l’estranger han de presentar cada any el nou model 721; Declaració informativa anual sobre monedes virtuals situades a l’estranger. Aquesta nova declaració és molt semblant en el contingut al model 720 (que ja s’utilitza per declarar altres actius situats a l’estranger): D’altra …

NOUS MODELS INFORMATIUS SOBRE CRIPTOMONEDES Read More »

Desplaça cap amunt