Circulars Informatives

Principals NOVETATS LABORALS, especialment en matèria de COTITZACIONS

Principals NOVETATS LABORALS, especialment en matèria de COTITZACIONS a la Seguretat Social, incloses a la Llei 31/2022 de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2023, publicada al BOE de 24 desembre 2022. La Llei de PGE estableix les bases i els tipus de cotització a la Seguretat Social, atur, protecció per cessament d’activitat, FOGASA …

Principals NOVETATS LABORALS, especialment en matèria de COTITZACIONS Read More »

Model 232: Declaració informativa d’operacions vinculades i situacions relacionades amb paradisos fiscals

Per complir el que disposa l’ordre ministerial ORDRE/HFP/816/2017, que aprova la declaració informativa per la qual s’ha d’informar expressament de les operacions vinculades, així com de les operacions relacionades amb paradisos fiscals, el proper mes de novembre de presentar la declaració informativa doperacions vinculades i situacions relacionades amb paradisos fiscals mitjançant el Model 232. Forma …

Model 232: Declaració informativa d’operacions vinculades i situacions relacionades amb paradisos fiscals Read More »

Nuevo sistema de cotización de autónomos 2023

NOVEDADES TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA O AUTÓNOMOS INCLUIDAS EN EL RD-Ley 13/2022 (BOE 27-07-2022) y RD-Ley 14/2022 (BOE 02-08-2022) – EN VIGOR A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2023 Las personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas incluidas en el RETA cotizarán en función de los rendimientos netos obtenidos durante cada año natural en el …

Nuevo sistema de cotización de autónomos 2023 Read More »

Kit Digital per a empreses de 0 a 2 treballadors

PUBLICADA LA TERCERA CONVOCATÒRIA DELS AJUTS KIT DIGITAL – Convocatoria SEGMENT III (de 0 a 2 empleats) Actuacions subvencionables: Web i presència a Internet Comerç electrònic Gestió de xarxes socials Gestió de clients Business Intelligence i analítica Serveis d’oficina virtual Gestió de processos Factura electrònica Comunicacions segures Ciberseguretat Presència avançada a Internet Marketplace Beneficiaris: petites empreses …

Kit Digital per a empreses de 0 a 2 treballadors Read More »

Mesures per impulsar la creació i el creixement de les empreses

La Llei 18/2022, del 28 de setembre, de creació i creixement d’empreses, coneguda com a “Llei crea i creix” (BOE 29-09-2022), que entra en vigor el dia 19 d’octubre de 2022, té per objecte impulsar la creació i el creixement empresarial a través de l’adopció de diverses mesures que entren en vigor el 19 d’octubre …

Mesures per impulsar la creació i el creixement de les empreses Read More »

Impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzable

La Llei 7/2022, de 8 d’abril, de residus  de residus i terres contaminats per a una economia circular incorpora (articles 67 a 83) un nou Impost sobre els Envasos de Plàstic no reutilizables, que entrarà en vigor el pròxim 01.01.2023. L’Impost sobre Envasos de plàstic no reutilitzables és un tribut de naturalesa indirecta que recau …

Impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzable Read More »

Millores en la contractació de les persones treballadores al servei de la llar

El Reial decret llei 16/2022 (BOE 08/09/2022) de millora de les condicions de treball i de Seguretat Social de les persones treballadores al servei de la llar, entra en vigor el 9 de setembre de 2022, i serà aplicable als contractes vigents a partir d’aquesta data, amb algunes excepcions. Aquestes són les principals novetats: En …

Millores en la contractació de les persones treballadores al servei de la llar Read More »

Possibilitat de modificar la base de cotització dels autònoms fins el 30 de setembre

La Llei 6/2017 estableix que els treballadors autònoms poden canviar fins a quatre vegades a l’any la base de cotització, i poden elegir l’altra dins dels límits mínim i màxim que els siguin aplicables en cada exercici. La sol·licitud formulada entre l’1 de gener i el 31 de març tindrà efectes l’1 d’abril La sol·licitud …

Possibilitat de modificar la base de cotització dels autònoms fins el 30 de setembre Read More »

Ajut de 200 euros per a persones físiques de baix nivell d’ingressos i patrimoni fins el pròxim 30 de setembre

Fins al proper 30 de setembre, les persones amb rendes més baixes poden sol·licitar un ajut de 200 euros a través del web d’Hisenda. Es tracta d’un ajut directe que s’ha de sol·licitar a través del web d’Hisenda, i per això és necessari disposar de Cl@ve o certificat electrònic (inclòs el DNI-e). Convenients. Poden sol·licitar …

Ajut de 200 euros per a persones físiques de baix nivell d’ingressos i patrimoni fins el pròxim 30 de setembre Read More »

Scroll to Top