Circulars Informatives

Impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzable

La Llei 7/2022, de 8 d’abril, de residus  de residus i terres contaminats per a una economia circular incorpora (articles 67 a 83) un nou Impost sobre els Envasos de Plàstic no reutilizables, que entrarà en vigor el pròxim 01.01.2023. L’Impost sobre Envasos de plàstic no reutilitzables és un tribut de naturalesa indirecta que recau …

Impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzable Read More »

Millores en la contractació de les persones treballadores al servei de la llar

El Reial decret llei 16/2022 (BOE 08/09/2022) de millora de les condicions de treball i de Seguretat Social de les persones treballadores al servei de la llar, entra en vigor el 9 de setembre de 2022, i serà aplicable als contractes vigents a partir d’aquesta data, amb algunes excepcions. Aquestes són les principals novetats: En …

Millores en la contractació de les persones treballadores al servei de la llar Read More »

Possibilitat de modificar la base de cotització dels autònoms fins el 30 de setembre

La Llei 6/2017 estableix que els treballadors autònoms poden canviar fins a quatre vegades a l’any la base de cotització, i poden elegir l’altra dins dels límits mínim i màxim que els siguin aplicables en cada exercici. La sol·licitud formulada entre l’1 de gener i el 31 de març tindrà efectes l’1 d’abril La sol·licitud …

Possibilitat de modificar la base de cotització dels autònoms fins el 30 de setembre Read More »

Ajut de 200 euros per a persones físiques de baix nivell d’ingressos i patrimoni fins el pròxim 30 de setembre

Fins al proper 30 de setembre, les persones amb rendes més baixes poden sol·licitar un ajut de 200 euros a través del web d’Hisenda. Es tracta d’un ajut directe que s’ha de sol·licitar a través del web d’Hisenda, i per això és necessari disposar de Cl@ve o certificat electrònic (inclòs el DNI-e). Convenients. Poden sol·licitar …

Ajut de 200 euros per a persones físiques de baix nivell d’ingressos i patrimoni fins el pròxim 30 de setembre Read More »

Kit Digital per a empreses de 3 a 9 treballadors

PUBLICADA LA SEGONA CONVOCATÒRIA DELS AJUTS KIT DIGITAL – Convocatoria pimes (de 3 a 9 empleats) El Kit Digital és una iniciativa del Govern d’Espanya, que té com a objectiu subvencionar la implantació de solucions digitals disponibles al mercat per aconseguir un avenç significatiu en el nivell de maduresa digital. Aquest mes d’agost s’ha publicat la convocatoria …

Kit Digital per a empreses de 3 a 9 treballadors Read More »

Ayudas a transportistas autónomos por carretera que abandonen la actividad

En el Boletín Oficial del Estado de este viernes 13 de mayo ha sido publicado el extracto de la Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda del Ministerio de Transportes por la que se convocan las ayudas dirigidas a los transportistas autónomos por carretera de mayor edad o en situación de incapacidad que abandonen …

Ayudas a transportistas autónomos por carretera que abandonen la actividad Read More »

Licencias comunitarias – Transporte internacional de mercancías

A partir del 21 de mayo de 2022, los transportes internacionales de mercancías por carretera por cuenta ajena en el territorio de la Unión Europea, realizados con vehículos cuya MMA sea superior a 2,5 toneladas, deberán disponer de licencia comunitaria, de conformidad con el artículo 2 del Reglamento (UE) 2020/1055 del Parlamento Europeo y del …

Licencias comunitarias – Transporte internacional de mercancías Read More »

Eliminado el requisito de antigüedad media de flota en relación a las autoridades de transporte público de mercancías

Con el objetivo de corregir aspectos muy concretos del Reglamento de la Ley de Ordenación de Transportes Terrestres, se ha publicado el Real Decreto 242/2022, de 5 de abril, por el que se modifican el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, aprobado por el Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, …

Eliminado el requisito de antigüedad media de flota en relación a las autoridades de transporte público de mercancías Read More »

Línea de ayudas directas a empresas y profesionales especialmente afectados por la subida de los precios de los carburantes

El Consejo de Ministros aprobó el pasado 29 de marzo el Real Decreto-ley 6/2022 por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, (BOE 30-03-2022) en el que se han recogido las medidas de implantación inmediata acordadas con …

Línea de ayudas directas a empresas y profesionales especialmente afectados por la subida de los precios de los carburantes Read More »

Línia d’ajuts, dotada amb 40 milions d’euros per a activitats de restauració afectades econòmicament per la COVID-19

Amb aquesta nova línia d’ajuts, el Govern fa palès el seu compromís amb el sector de la restauració. La mesura vol contribuir a la competitivitat de les empreses i al manteniment dels negocis davant la disminució de la facturació ocasionada per les darreres restriccions decretades per pal·liar els efectes de la pandèmia. Bases: RSL (DOGC …

Línia d’ajuts, dotada amb 40 milions d’euros per a activitats de restauració afectades econòmicament per la COVID-19 Read More »

Scroll to Top