NOUS MODELS INFORMATIUS SOBRE CRIPTOMONEDES

A partir del primer trimestre del 2024, els contribuents que posseeixin criptomonedes a l’estranger han de presentar cada any el nou model 721;

Declaració informativa anual sobre monedes virtuals situades a l’estranger. Aquesta nova declaració és molt semblant en el contingut al model 720 (que ja s’utilitza per declarar altres actius situats a l’estranger):

  • Han de presentar el model 721 aquells que el 31 de desembre de l’any anterior hagin estat titulars, autoritzats o beneficiaris de criptomonedes a l’estranger per més de 50.000 euros en total.
  • La presentació del model en els anys següents només caldrà si el saldo de criptomonedes augmenta en més de 20.000 euros.

D’altra banda, les empreses que intermediïn amb criptomonedes (les anomenades “plataformes exchange”) i que estiguin establertes a Espanya hauran de presentar els models 172 i 173:

  • Model 172, informant de les persones o entitats que han estat titulars, autoritzats o beneficiaris de criptomonedes durant l’any, així com de les criptomonedes que es posseeixin el 31 de desembre.
  • Model 173, declarant les operacions d’adquisició, transmissió, permuta i transferència de criptomonedes realitzades durant l’any.
  • Els models 172 i 173 s’han de presentar al gener de cada any, respecte a l’exercici anterior. S’hauran de presentar per primera vegada el gener del 2024, facilitant les dades de l’any 2023 (en el model 173 de gener del 2024 s’haurà d’informar només de les operacions realitzades entre el 25 d’abril i el 31 de desembre del 2023).

Tingui en compte que el nou model 721, relatiu a les monedes virtuales a l’estranger, s’ha de presentar per primera vegada l’any 2024. Si vostè poseeix criptomonedes i desitja més informació sobre aquesta nova obligació contacti amb els nostres assessors fiscals.

Desplaça cap amunt