Nova campanya de l’impost del CO2

L’impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica és un tribut propi de la Generalitat de Catalunya, aprovat l’any 2019

Des d’aleshores, cada any la Generalitat inicia una campanya adreçada als contribuents d’aquest tribut per tal que puguin consultar el padró creat a aquest efecte.

Per aquest motiu, la pròpia Generalitat de Catalunya està duent a terme un enviament massiu de missatges de text (SMS) als subjectes passius, per tal que puguin accedir a la consulta del padró, on podran:

  • Consulteu les dades del vehicle corresponent.
  • Consulteu l’import del tribut.
  • Sol·licitar o modificar, si ho desitgen, el pagament domiciliat del mateix.
  • També és possible sol·licitar la modificació de les dades del vehicle o del titular si considera que no són correctes. El resultat de la sol·licitud de modificació es reflectirà al padró definitiu a partir de l’1 de setembre.

Us recordem que, si es domicilia el pagament a través del padró abans del 17 de juliol de 2023, s’efectuarà el càrrec en compte el 20 de novembre de 2023. En cas contrari:

  • Si el vehicle no és nou al padró, s’haurà de fer el pagament manualment abans de la data esmentada.
  • Els titulars de vehicles nous al padró rebran una notificació de la liquidació del tribut, on s’indicarà el termini d’ingrés.

Les recordem, així mateix, que poden accedir a tots els tràmits esmentats a través del següent enllaç: https://atc.gencat.cat/es/tributs/impost-emissions-vehicles/acces-padro/

Per a qualsevol dubte podeu contactar amb el nostre departament de trànsit i transports.

Desplaça cap amunt