Publicació del padró definitiu de l’impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica

A PARTIR DE L’1 DE SETEMBRE

L’Agència Tributària de Catalunya (ATC) ha implantat enguany l’impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica, un tribut propi de la Generalitat, alineat amb la fiscalitat verda i sostenible que es promou des d’Europa per lluitar contra el canvi climàtic, que s’aplica a turismes, furgonetes i motocicletes sobre la base de les emissions de CO2 del 2020.

Estan obligades a tributar per l’impost les persones (físiques i jurídiques) que siguin titulars d’un vehicle (turisme, furgoneta o motocicleta) amb domicili fiscal a Catalunya el 2020. I, també, les persones jurídiques sense residència fiscal a Catalunya, però que hi tinguin un establiment, sucursal o oficina i vehicles registrats durant el 2020.

Després de la publicació del padró provisional l’1 de maig passat, es va obrir un termini fins al 4 de juny perquè la ciutadania hi pogués presentar les al·legacions que considerés necessàries. Les sol·licituds de modificació que han estat estimades es comunicaran a les persones interessades abans de finals de juliol.

Després de la resolució d’al·legacions, l’1 de setembre, es publicarà a la seu electrònica de l’Agència tributària de Catalunya el padró definitiu dels vehicles amb quota a pagar per l’impost i s’iniciarà el període de pagament, que es podrà fer en línia des de la mateixa seu, accedint-hi amb l’idCAT Mòbil (o altres sistemes d’identificació digital) o amb NIF i matrícula.

Teniu més informació aquí.

Scroll to Top