Publicat el salari mínim interprofessional per a 2021

S’ha publicat el Reial decret 817/2021, de 28 de setembre, pel qual es fixa el salari mínim interprofessional (SMI) per a 2021 (BOE del 29 de setembre de 2021)

L’SMI 2021 per a qualssevol activitats en l’agricultura, en la indústria i en els serveis, sense distinció de sexe ni edat dels treballadors, queda fixat en 32,17 euros/dia o 965 euros/mes (14 pagues).

La pujada, s’aplicarà a partir de l’1 de setembre de 2021, amb efectes retroactius.

Quanties SMI 2021

PeríodeDiari14 pagues12 paguesAnual
Des de l’1 de gener de 2021 al 31 d’agost de 202131,66 euros950 euros1.108,33 euros13.300 euros
Des de l’1 de setembre de 2021 al 31 de desembre 202132,17 euros965 euros1.125,83 euros13.510 euros

Per a més informació poden posar en contacte amb el nostre despatx.

Scroll to Top