Règim Especial Criteri de Caixa en l’IVA

Els informem que hem incorporat una circular informativa sobre el Règim Especial del Criteri de Caixa en l’IVA desenvolupat per la Llei d’emprenedors 14/2013 i regulat per la darrera modificació del Reglament de l’IVA (RD 828/2013).

Com ja els vam avançar en circulars anteriors, amb efectes des de 01-01-2014, s’introdueix el nou Règim Especial del Criteri de Caixa en l’IVA, al qual podran acollir-se determinats subjectes passius de l’IVA, que permet enrederir la meritació i la conseqüent declaració i ingrés de l’IVA repercutit fins el moment del cobrament tot i que també s’enredereix, igualment, la deducció de l’IVA suportat en les seves adquisicions fins al moment en que s’efectuï el pagament als seus proveïdors, i en ambdós casos amb la data límit del 31 de desembre de l’any immediatament posterior a aquell en el que s’hagin efectuat les operacions.

El temps s’esgota i prendre una decisió sobre com aplicar l’IVA a les factures dels pròxims exercicis requereix conèixer i analitzar les especificacions i condicions que regulen aquest règim.

Accedeixi a l’apartat Àrea de Clients per veure la Circular informativa i posis en contacte amb el nostre despatx per fer-ne una valoració i sol·licitar més informació,

Scroll to Top