Revista ACTUAL Desembre 2018

En aquesta darrera edició de la nostra revista de gestió empresarial destaquem els següents temes:

  • Hisenda vigila contribuents que operen amb criptomonedes
  • El Tribunal Suprem declara exempta en l’IRPF la prestació per maternitat: La sentència obre la possibilitat no només al fet que d’ara endavant es pugui gaudir d’aquesta exempció per part dels contribuents, sinó que obre la via a la possibilitat de recuperació d’aquelles quotes tributàries abonades pels contribuents per aquest concepte des de l’exercici 2014.
  • Es modifica el text de la llei de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats

A més, es fa referència a altres temes d’interès empresarial com les principals conclusions del Baròmetre de la Innovació elaborat per ACCIÓ.

Accedeix a l’Àrea de clients i descarrega la Revista.

 

Scroll to Top