Ed. Anteriors

En aquest menú hi ha un resum dels actes més importants duts a terme per l’Associació de Sant Pere-La Sagrera durant els últims anys. A més hi ha un històric amb alguns exemples dels programes d’actes duts a terme duran els primers anys.