Assessorament i Gestió Fiscal i Comptable per autònoms i professionals
 • Confecció de Declaracions Tributàries (IVA, Pagaments fraccionats: estimació directa i estimació objectiva, Declaracions informatives, Renda i Patrimoni, ….)
 • Assistència en requeriments i inspeccions davant l’Agència Tributària
 • Legalització dels Llibres Comptables
Assessorament i Gestió Laboral per autònoms i professionals
 • Assessorament laboral
 • Confecció de nòmines
 • Confecció dels documents de cotització i remissió per via telemàtica
 • Confecció i legalització de contractes de treball i pròrrogues
 • Confecció de declaracions de retencions
 • Règims especials de la Seguretat Social (autònoms)
 • Diligenciament de Llibres Laborals

Assessorament i Gestió Jurídic-Mercantil per autònoms i professionals

 • Contractació Mercantil
 • Capitalització de l’atur
 • Obtenció i renovació Certificats Digitals

Gestió Administrativa, Trànsit i Transports per autònoms i professionals

 • Assessorament i gestions de Trànsit i Transports.
 • Matriculacions telemàtiques de vehicles.
 • Transferències i baixes de vehicles.
 • Renovació i noves altes d’autoritzacions de transport públic i privat.
 • Tramitació d’ajudes i subvencions al transport de mercaderies.
 • Renovacions i duplicats permisos de conduir
 • Obtenció duplicats de documentació
 • Tramitació canvis de domicili
 • Gestió recursos sobre sancions
 • Obtenció informes del registre de vehicles
 • Obtenció i impressió distintius ambientals de la DGT
Desplaça cap amunt