Serveis per a empreses

 • Confecció de Declaracions Tributàries (IVA, IS, ….)
 • Assistència en requeriments i inspeccions davant l’Agència Tributària
 • Confecció de Llibres Obligatoris, Comptes Anuals i Comptabilitats
 • Legalització dels Llibres Comptables
 • Anàlisi de Costos
 • Previsió i gestió pressupostària
 • Optimització de processos administratius

Serveis per autònoms i professionals

 • Confecció de Declaracions Tributàries (IVA, Pagaments fraccionats: estimació directa i estimació objectiva, Declaracions informatives, Renda i Patrimoni, ….)
 • Assistència en requeriments i inspeccions davant l’Agència Tributària
 • Legalització dels Llibres Comptables

Serveis per a particulars

 • Confecció i presentació de l’Impost sobre la Renda de Persones Físiques i Patrimoni
 • Planificació i optimització de la càrrega fiscal
 • Tributació de no residents a Espanya i residents en l’estranger
 • Assistència en requeriments i inspeccions davant l’Agència Tributària

Serveis per a emprenedors

 • Assessorament inicial sobre el règim fiscal més adequat per a l’activitat prevista
 • Planificació i optimització de la càrrega fiscal
 • Suport en els procediments fiscals necessaris per a l’inici de l’activitat
Desplaça cap amunt