Serveis per a empreses

 • Assessorament laboral a empreses
 • Confecció de nòmines
 • Confecció dels documents de cotització i remissió per via telemàtica
 • Confecció i legalització de contractes de treball i pròrrogues
 • Confecció de declaracions de retencions
 • Règims especials de la Seguretat Social (autònoms)
 • Diligenciament de Llibres Laborals
 • Assistència a actes de Conciliació davant el SCI-CMAC

Serveis per autònoms i professionals

 • Assessorament laboral
 • Confecció de nòmines
 • Confecció dels documents de cotització i remissió per via telemàtica
 • Confecció i legalització de contractes de treball i pròrrogues
 • Confecció de declaracions de retencions
 • Règims especials de la Seguretat Social (autònoms)
 • Diligenciament de Llibres Laborals
 • Assistència a actes de Conciliació davant el SCI-CMAC

Serveis per a particulars

 • Assessorament laboral a particulars
 • Estudi, càlcul i tramitació de prestacions per incapacitat temporal, invalidesa, jubilació, i la resta de prestacions del sistema de la Seguretat Social
 • Règims especials de la Seguretat Social (servei domèstic)

Serveis per a emprenedors

 • Assessorament laboral previ a l’inici de l’activitat
 • Càlcul de nòmines
 • Règims especials de la Seguretat Social (autònoms, servei domèstic)
Desplaça cap amunt