Serveis per a empreses

Assessorament i Gestió Fiscal i Comptable

 • Confecció de Declaracions Tributàries (IVA, IS, ….)
 • Assistència en requeriments i inspeccions davant l’Agència Tributària
 • Confecció de Llibres Obligatoris, Comptes Anuals i Comptabilitats
 • Legalització dels Llibres Comptables
 • Anàlisi de Costos
 • Previsió i gestió pressupostària
 • Optimització de processos administratius

Assessorament i Gestió Laboral

 • Assessorament laboral a empreses
 • Confecció de nòmines
 • Confecció dels documents de cotització i remissió per via telemàtica
 • Confecció i legalització de contractes de treball i pròrrogues
 • Confecció de declaracions de retencions
 • Règims especials de la Seguretat Social (autònoms)
 • Diligenciament de Llibres Laborals
 • Assistència a actes de Conciliació davant el SCI-CMAC

Assessorament i Gestió Jurídic-Mercantil

 • Contractació Mercantil
 • Modificacions estatutàries i renovacions de càrrecs
 • Tramitació i inscripció de documents en els Registres Mercantils i de la Propietat
 • Legalització i actualització de Llibres Mercantils
 • Tramitació del Dipòsit de Comptes Anuals en el Registre Mercantil
 • Constitució de Societats i altres entitats jurídiques
 • Estudi i tramitació de dissolucions, transformacions i liquidacions de societats altres entitats jurídiques
 • Obtenció i renovació Certificats Digitals

Gestió Administrativa, Trànsit i Transports

 • Assessorament i gestions de Trànsit i Transports.
 • Matriculacions telemàtiques de vehicles.
 • Transferències i baixes de vehicles.
 • Renovació i noves altes d’autoritzacions de transport públic i privat.
 • Tramitació d’ajudes i subvencions al transport de mercaderies.
 • Renovacions i duplicats permisos de conduir
 • Obtenció duplicats de documentació
 • Tramitació canvis de domicili
 • Gestió recursos sobre sancions
 • Obtenció informes del registre de vehicles
 • Obtenció i impressió distintius ambientals de la DGT

Estem utilitzant cookies al nostre lloc web

Confirmeu, si accepteu les nostres cookies de seguiment. També podeu rebutjar el seguiment, de manera que pugueu continuar visitant el nostre lloc web sense que les dades s'enviïn a serveis de tercers. Informació i configuració de les Cookies https://gestoriapalau.es/avis-sobre-les-cookies/