Revista ACTUAL Desembre 2016

Amb el tancament de l’exercici fiscal, cal analitzar i planificar amb molt detall tots aquells factors que faran que la factura fiscal es pugui reduir amb les màximes garanties de seguretat i eficacia. Per aquest motiu, posem a la vostra disposició la nova edició de la nostra revista de gestió empresarial amb la qual pretenem reafirmar la nostra aposta transversal per la informació, tant de novetats legislatives com d’altres assumptes que influeixen de manera directa en la gestió de les empreses i institucions dels nostres clients.

En aquesta edició volem destacar l’entrada en vigor de la Llei 39/2015 de procediment administratiu comú de les administracions, que té com a missió racionalitzar i millorar l’eficiència de les administracions públiques, l’alternativa dels microcrèdits, les avantatges i els inconvenients de la devolució mensual de l’IVA   i en l’àmbit laboral la qüestió del control horari i el registre de jornada.

Accediu a l’àrea de clients i descarregueu la Revista.

Scroll to Top